Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych

Mariusz Makara
31.01.2020

W dniu 31 stycznia 2020 r. w auli Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Szkolenie słuchaczy trwało od 19 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Zwieńczeniem kilkumiesięcznej nauki  był egzaminem na pierwszy stopień oficerski SG. Egzamin oficerski był sprawdzianem zdobytych w trakcie szkolenia wiadomości oraz umiejętności, a także wymiany dotychczasowych doświadczeń związanych z pełnieniem służby w Straży Granicznej. Obejmował on część teoretyczną oraz praktyczną odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego ukierunkowanego na kształcenie kompetencji kierowniczych.

Szkolenie ukończyło z wynikiem pozytywnym 79 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dyplomy absolwentom wręczył Komendant COSSG płk SG dr Piotr BOĆKO w obecności kadry kierowniczej i dydaktycznej Ośrodka. Na zakończenie podziękował słuchaczom za zaangażowanie w czasie zajęć oraz pogratulował osiągniętych bardzo wysokich wyników na egzaminie oficerskim. Wszyscy absolwenci wykazali się rozległą wiedzą specjalistyczną oraz umiejętnościami praktycznymi związanymi z zastosowaniem ich w codziennej służbie. Życzył absolwentom samych sukcesów w służbie, a w szczególności wykorzystania zdobytych w trakcie zajęć w COSSG wiadomości i umiejętności  z zakresu zarządzania, kierowania i dowodzenia podczas realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych. Podziękowania skierował również do kadry dydaktycznej Ośrodka, która na co dzień dzieliła się ze słuchaczami swoją wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem przyczyniając się do uzyskania bardzo dobrych efektów kształcenia, potwierdzonych wynikami uzyskanymi przez słuchaczy podczas egzaminu oficerskiego.

do góry