Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie na temat zabezpieczenia dokumentów podróży oraz ustalania czasu pobytu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie na temat zabezpieczenia dokumentów podróży oraz ustalania czasu pobytu cudzoziemców

Mariusz Makara
16.01.2020

W dniu 14 stycznia 2020 roku wykładowcy Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego COSSG wraz z funkcjonariuszami Placówki SG w Kołobrzegu przeprowadzili szkolenie w Urzędzie Miasta w Koszalinie na temat „Zabezpieczeń dokumentów podróży oraz ustalania czasu pobytu cudzoziemców”.

W spotkaniu wzięło udział 12 urzędników  Referatu Ewidencji Ludności oraz Wydziału Komunikacji.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy praktycznej na temat budowy i zabezpieczeń dokumentów podróży, w tym sposobów ich weryfikacji na poziomie podstawowym. Ponadto funkcjonariusze PSG w Kołobrzegu wspierając działanie szkoleniowe zrealizowali temat poświęcony praktycznym sposobom ustalania czasu pobytu cudzoziemców na terytorium UE.

Ważnym elementem szkolenia było rozwijanie umiejętności weryfikacji tożsamości osób na podstawie przedstawionych dokumentów, co w sytuacji masowego napływu imigrantów na teren Unii Europejskiej w tym potencjalnych imposterów staje się kompetencją kluczową także wśród urzędników. Istotnym wnioskiem szkolenia było stwierdzenie, iż bezpieczeństwo dokumentów leży nie tylko  w interesie służb zajmujących się kontrolą dokumentów ale także  urzędników państwowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na proces przyjmowania i weryfikacji danych zawartych we wnioskach, które są podstawą do wydawania dokumentów komunikacyjnych, podróży i tożsamości.

Uczestnicy szkolenia wykazując duże zainteresowanie powyższą tematyką wskazywali konieczność przeprowadzania kolejnych edycji szkolenia. W najbliższym czasie ponowne spotkanie zaplanowane jest na 4 luty br.

do góry