Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowi słuchacze w Ośrodku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi słuchacze w Ośrodku

Ewelina Świtała
09.01.2020

W dniu 8 stycznia 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej szkolenie rozpoczęli nowi słuchacze.

W ramach pobytu w Ośrodku przejdą oni szkolenie podstawowe i następujące bezpośrednio po nim szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej lub szkolenie podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej posiadających zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez nowo przyjętych do Straży Granicznej funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W czasie szkolenia funkcjonariusze będą poznawać podstawy teoretyczne i praktyczne funkcjonowania Straży Granicznej, a następnie, po pozytywnie zaliczonych egzaminach na kursie podstawowym, będą kontynuować naukę w szkole podoficerskiej. W trakcie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej słuchacze odbędą m.in. praktyki zawodowe w granicznych jednostkach organizacyjnych, gdzie poszerzą swoje kompetencje oraz zweryfikują zdobytą wiedzę teoretyczną.

Nowo przyjętych słuchaczy w dniu 8 stycznia br. powitał w imieniu Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - ppłk SG Arkadiusz Urlich. 

do góry