Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Warsztaty szkoleniowe dotyczące wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 209x ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty szkoleniowe dotyczące wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 209x ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

Mariusz Makara
08.11.2019

W dniach od 5 do 7 listopada 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie po raz pierwszy odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 209x ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze – „Postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz aspekty prawnomaterialne dotyczące wybranych kar administracyjnych”.

Warsztaty te skierowane zostały do funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania służbowe związane z postępowaniem w sprawie nakładania administracyjnej kary pieniężnej w ujęciu Prawa lotniczego i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podczas trzydniowych warsztatów omówiono problematykę związaną z wszczęciem postępowania oraz wydawaniem w tym zakresie decyzji administracyjnych. W ramach prowadzonych zajęć dyskutowano nad interpretacją przepisów w kontekście przypisania winy zarządzającemu lotniskiem, przewoźnikowi lotniczemu czy też agentowi obsługi naziemnej w kontekście niewłaściwej separacji pasażerów na lotniskach. Prawne aspekty wykładów poparte zostały ciekawymi przykładami z praktyki służbowej funkcjonariuszy, co zwiększyło atrakcyjność trwających warsztatów.

Wsparcia merytorycznego podczas realizacji warsztatów udzielił dr Paweł DĄBROWSKI – pracownik naukowy Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Dr Paweł Dąbrowski to także współtworzący projekty badawcze w obszarze prawa cudzoziemskiego, realizowane przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

do góry