Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Dodatkowa edycja szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dodatkowa edycja szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG

Mariusz Makara
23.10.2019

W dniach 8 – 18 października 2019 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zrealizowano szóstą i ostatnią w tym roku edycję dwutygodniowego szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG.

Była to edycja dodatkowa uruchomiona w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem służbowym związanym z koniecznością mianowania nowych kandydatów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych SG. W szkoleniu uczestniczyło 25 funkcjonariuszy SG z następujących jednostek: Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadwiślańskiego i Podlaskiego, Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

Treści 10-dniowego szkolenia realizowane w ramach 27 tematów zajęć dydaktycznych dotyczyły problemów związanych z zarządzaniem w organizacji, w tym głównie zarządzaniem potencjałem ludzkim, psychologicznymi aspektami kierowania ludźmi oraz zagadnieniami formalno-prawnymi omawianymi w kontekście kierowania ludźmi. Słuchacze wyposażeni zostali w kompetencje kierownicze związane z planowaniem zadań, podejmowaniem decyzji, organizowaniem i kontrolowaniem realizacji zadań oraz w tzw. kompetencje „miękkie” służące budowaniu własnego potencjału kierowniczego, tworzeniu właściwych relacji z ludźmi, motywowaniu ich do pracy, rozwiązywaniu problemów w zespole i in. Zostali także zapoznani z zagadnieniami problematyki praw człowieka i równego traktowania oraz przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej i diagnozowania zagrożeń korupcyjnych i nieprawidłowości w służbie/pracy. Na zakończenie szkolenia został przeprowadzony egzamin.

Organizatorem szkolenia był Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych. Zajęcia dydaktyczne realizowali: płk SG rez. Wiesław Mrugała, płk SG Krzysztof Muzyczuk, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, mjr SG Anna Chachaj, kpt. SG Tamara Zajęcka-Masina, st. chor. szt. SG dr Radosław Wiśniewski oraz przedstawiciel BSW SG – płk SG Artur Góźdź. Słuchacze pozytywnie odebrali przedstawioną propozycję szkoleniową i wraz z kadrą dydaktyczną stworzyli atmosferę sprzyjającą osiągnięciu celów szkolenia.

do góry