Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie I edycja kursu doskonalącego pt. „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

I edycja kursu doskonalącego pt. „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej”

Agnieszka Zarębska
20.09.2019

W dniach 17 – 20 września 2019 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania w pionie logistycznym, odpowiedzialnych za organizację zbycia rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, uczestniczących w czynnościach zbycia oraz sprawujących nadzór nad tymi czynnościami. W przedsięwzięciu uczestniczyło 9 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, Nadwiślańskiego Oddziału SG, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Podczas czterodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności dotyczące realizacji procedur zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. W trakcie szkolenia szczególny nacisk kładziono na umiejętności kwalifikowania składników rzeczowych majątku ruchomego do składników zbędnych i zużytych, wskazywania etapów postępowania z tymi składnikami oraz doskonalenie umiejętności opracowywania dokumentacji dotyczącej procedur zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadził wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek.

do góry