Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej

Mariusz Makara
30.08.2019

W dniach 28-29 sierpnia br. w COSSG w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmującym swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. w Sali Tradycji COSSG, w obecności kadry dydaktycznej odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z Morskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Absolwentom Szkolenia w Zakresie Szkoły Podoficerskiej świadectwa wręczył Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - wz. płk SG Krzysztof Muzyczuk, który pogratulował wszystkim funkcjonariuszom zdanych egzaminów oraz życzył wielu sukcesów w służbie.

do góry