Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego

Mariusz Makara
06.08.2019


W dniach: 23 – 26 lipca oraz 30 lipca – 02 sierpnia 2019 r.  w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyły się kolejne w tym roku edycje kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej „Stres w pracy kierowniczej i profilaktyka wypalenia zawodowego”, których celem było doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem psychologicznym oraz przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego zarówno u siebie jak i u swoich podwładnych.

W czasie realizowanych szkoleń uczestnicy uczyli się przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom stresu wynikającego z trudności w kierowaniu ludźmi (na przykład w sytuacjach konfliktowych czy pod presją czasu). Wykonywali liczne ćwiczenia relaksacyjne, diagnozowali własne możliwości radzenia sobie ze stresem psychologicznym oraz uczyli się  rozpoznawać i zapobiegać symptomom zespołu wypalenia zawodowego.

W ramach zajęć ruchowych słuchacze uczestniczyli w ćwiczeniach na hali sportowej oraz w marszu terenowym przy użyciu kijków nordic walking.

do góry