Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Uroczyste pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę

Ewelina Świtała
29.07.2019

26 lipca 2019 r. w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę wieloletnich pracowników naszego Ośrodka – Pani Marii Kowalskiej, Pani Grażyny Rybak oraz Pana Adama Kwiatkowskiego.

Pani Maria Kowalska była związana z naszym Ośrodkiem od 22 lutego 1994 r., zajmując stanowiska: księgowej, starszej księgowej oraz specjalisty w Wydziale Finansów, a następnie Pionu Głównego Księgowego. W momencie przejścia na emeryturę osiągnęła ponad 34 lata stażu zawodowego, z czego ponad 25 lat w Straży Granicznej. Pani Maria Kowalska podczas realizowania swoich obowiązków służbowych zawsze wykazywała się sumiennością i ogromnym zaangażowaniem. Za wzorową pracę na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej została uhonorowana Odznaką Pamiątkową COSSG.

Pani Grażyna Rybak była zatrudniona w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej od 2 czerwca 2008 r. do 31 marca 2010 r. oraz od 1 lutego 2013 r. do dnia odejścia na emeryturę. Przez cały okres pracy zawodowej związana była z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia, niezmiennie pozostając sumiennym i zaangażowanym w wypełnianie obowiązków pracownikiem. Łączny staż pracy Pani Grażyny Rybak ze wszystkimi okresami zatrudnienia wyniósł ponad 37 lat.

Pan Adam Kwiatkowski, wieloletni pracownik naszego Ośrodka rozpoczął pracę zawodową w formacjach granicznych w 1984 r. Pracował w Bałtyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza, następnie w Bałtyckim Oddziale WOP, w Bałtyckim Oddziale Straży Granicznej, a od 1 czerwca 1992 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej. Przez cały okres zatrudnienia był związany z Wydziałem Łączności i Informatyki.  W wykonywaniu powierzonych zadań wykazywał się zawsze rzetelnością, kompetencją i zaangażowaniem, za co został dwukrotnie wyróżniony: Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz Odznaką Pamiątkową COSSG. W momencie przejścia na emeryturę Pan Adam Kwiatkowski osiągnął ponad 47 lat stażu zawodowego, z czego ponad 35 lat pracując w formacjach granicznych.

Uroczystego pożegnania w imieniu własnym, kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka dokonał Komendant COSSG – płk SG dr Piotr Boćko, dziękując za całokształt pracy wykonywanej na rzecz COSSG, za rzetelność, dokładność i sumienność w realizowaniu codziennych obowiązków.

do góry