Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG

Ewelina Świtała
26.07.2019

W dniu 26 lipca 2019 r. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej płk SG dr Piotr Boćko w obecności kadry kierowniczej Ośrodka wręczył absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej.

W szkoleniu uczestniczyło 47 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Szkolenie rozpoczęło się 17 czerwca 2019 r. Wszyscy funkcjonariusze ukończyli je z wynikiem pozytywnym. Na zakończenie uroczystości płk SG dr Piotr Boćko w imieniu własnym, kadry kierowniczej oraz wykładowców pogratulował wszystkim funkcjonariuszom uzyskania wysokich wyników z egzaminów końcowych oraz życzył absolwentom dalszych sukcesów w służbie.

do góry