Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoczęcie szkolenia podstawowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego

Ewelina Świtała
15.07.2019

15 lipca 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej rozpoczęło się szkolenie podstawowe i następujące bezpośrednio po nim szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej oraz szkolenie podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej posiadających zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez nowo przyjętych do Straży Granicznej funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W  czasie szkolenia funkcjonariusze będą poznawać podstawy teoretyczne i praktyczne funkcjonowania Straży Granicznej, a następnie, po pozytywnie zaliczonych egzaminach na kursie podstawowym, będą kontynuować naukę w szkole podoficerskiej.

W trakcie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej słuchacze odbędą m.in. praktyki zawodowe w granicznych jednostkach organizacyjnych, gdzie poszerzą swoje kompetencje oraz zweryfikują zdobytą wiedzę teoretyczną. Funkcjonariusze zakończą naukę w naszym Ośrodku w marcu 2020 roku, a następnie trafią do swoich macierzystych jednostek organizacyjnych, gdzie realizować będą powierzone im zadania służbowe. 

Nowo przyjętych słuchaczy powitał Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - płk SG dr Piotr Boćko. Funkcjonariusze reprezentują Morski, Nadwiślański, Nadodrzański i Śląski Oddział Straży Granicznej oraz Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej.

do góry