Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego

Ewelina Świtała
02.07.2019

W dniach 25 – 28 czerwca 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej „Stres w pracy kierowniczej i profilaktyka wypalenia zawodowego”.

Celem kursu było doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem psychologicznym oraz przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego zarówno u siebie jak i u swoich podwładnych. W czasie realizowanego kursu uczestnicy uczyli się przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom stresu, wykonywali liczne ćwiczenia relaksacyjne, analizowali posiadany potencjał radzenia sobie ze stresem psychologicznym oraz dowiedzieli się  jak rozpoznawać i zapobiegać symptomom zespołu wypalenia zawodowego. W czasie zajęć ruchowych słuchacze uczestniczyli w zajęciach na basenie pływackim oraz marszu terenowym przy użyciu kijków nordic walking. Szkolenie zostało zrealizowane przez wykładowcę Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych  mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską, natomiast zajęcia o charakterze sportowym przeprowadzili ppłk SG Marek Kulon i kpt. SG Katarzyna Tomczak. 

do góry