Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowi sternicy motorowodni w SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi sternicy motorowodni w SG

Ewelina Świtała
02.07.2019

W dniach od 24 do 29 czerwca 2019 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował czwartą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Sternik motorowodny”. Kurs prowadzili: ppłk SG Adam Gryczman oraz mjr SG Tomasz Sondej.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy SG realizujących zadania służbowe z wykorzystaniem jednostek pływających na wodach śródlądowych. Celem kursu było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu na patent sternika motorowodnego przed komisją egzaminacyjną Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. To ostatnia edycja kursu przed przerwą wakacyjną. W tym roku patent sternika motorowodnego uzyskało łącznie 18 funkcjonariuszy SG oraz 6 strażaków PSP. Kolejne kursy już we wrześniu.

***

Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów motorowych na wodach śródlądowych, a na wodach morskich – jachtów o długości do 12 m w porze dziennej do 2 Mm (mil morskich) od brzegu.

 

do góry