Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Współpraca międzynarodowa (Poziom IV) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Współpraca międzynarodowa (Poziom IV)

Agnieszka Zarębska
28.06.2019

W dniach 26 – 28 czerwca 2019 roku, funkcjonariusze Zarządu Operacyjno –Śledczego KGSG i Zakładu Operacyjno – Rozpoznawczego COSSG zorganizowali w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie warsztaty „Współpraca międzynarodowa jako kluczowe działania zmierzające do zwalczania poważnej zorganizowanej przestępczości” oraz pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Współpraca międzynarodowa (Poziom IV)”.

Warsztaty i kurs adresowane były do funkcjonariuszy Straży Granicznej zajmujących stanowiska kierownicze, oraz wykonujących czynności operacyjno - rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze w pionie operacyjno-śledczym Straży Granicznej oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, którzy zgodnie z obowiązującym w SG modelem szkolenia ukończyli poziom III. Celem głównym warsztatów i kursu było doskonalenie umiejętności oraz wymiana doświadczeń funkcjonariuszy w zakresie współpracy międzynarodowej podejmowanej w celu zwalczania najgroźniejszych przestępstw będących we właściwości Straży Granicznej. Program warsztatów i kursu zakładał przeprowadzenie 20 godzin dydaktycznych, podczas których omówiono najważniejsze aspekty dotyczące wymienionej tematyki w tym min. podstaw prawnych współpracy multilateralnej i bilateralnej,  kanałów wymiany informacji (w szczególności z Europolem), wspólnych działań z partnerami zagranicznym na przykładzie postępowań karnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziałów Operacyjno – Śledczych, zasad tworzenia oraz korzyści płynących z funkcjonowania wspólnych zespołów dochodzeniowo - śledczych (JIT) oraz praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem instytucji Europejskiego nakazu Aresztowania (ENA) i Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END). W trakcie realizacji zajęć w charakterze ekspertów wystąpili: Pani Agnieszka Kępka Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ppłk SG Seweryn Stopa Oficer Łącznikowy SG w Europolu, przedstawiciele Europolu  - Pan Mirosław Borecki, Pan Jacek Baranowski,  Pan prokurator Robert Wąsik – przedstawiciel biura krajowego RP w Eurojust, ponadto wydatnego wsparcia merytorycznego udzielili funkcjonariusze Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG.

do góry