Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Wielunia w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Wielunia w COSSG

Mariusz Makara
06.06.2019

W dniu 04.06.2019 r. w murach naszej szkoły gościliśmy 49 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Wielunia.

Celem głównym wizyty było zapoznanie młodzieży ze specyfiką służby, zadaniami realizowanymi przez Straż Graniczną oraz kształtowanie postaw obywatelskich. W ramach pobytu i uczestnictwa w zajęciach zapoznano licealistów z historią polskich formacji granicznych oraz zaprezentowano proces rekrutacji i naboru do Straży Granicznej. Dodatkową atrakcją pobytu było aktywne uczestnictwo w zajęciach z zakresu rozpoznawania zabezpieczeń i budowy dokumentów podróży oraz prezentacja sprzętu wykorzystywanego w bezpieczeństwie w komunikacji.

W zajęciach udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy COSSG, którzy swoim zaangażowaniem i wiedzą dodatkowo uatrakcyjnili wizytę młodzieży w naszym Ośrodku.

do góry