Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Bezpieczeństwo i ochrona danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bezpieczeństwo i ochrona danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Agnieszka Zarębska
03.06.2019

W dniu 30 maja 2019 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie został przeprowadzony kurs doskonalący „Z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny”.

W szkoleniu uczestniczyło 15 pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z Wydziału Spraw Obywatelskich i  Cudzoziemców. Szkolenie prowadził st. chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK – starszy specjalista Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego. Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do pracy w systemie Pobyt v.2 z  wykorzystaniem aplikacji SIS i VIS  oraz zapoznanie z przepisami w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w tym stosowania zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą budowy systemu, terminologii i obsługi systemu. Ponadto doskonalili umiejętności w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu Pobyt v.2 oraz w sprawach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.

do góry