Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie X Warsztaty Szkoleniowe Koordynatorów Straży Granicznej, Policji i Prokuratorów, dotyczące zwalczania przestępczości handlu ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

X Warsztaty Szkoleniowe Koordynatorów Straży Granicznej, Policji i Prokuratorów, dotyczące zwalczania przestępczości handlu ludźmi

Agnieszka Zarębska
03.06.2019

W dniach od 27 do 31 maja 2019 roku w Centralnym Ośrodku Szkoleniu Straży Granicznej w Koszalinie odbyły się X Warsztaty Szkoleniowe Koordynatorów Straży Granicznej, Policji i Prokuratorów, dotyczące zwalczania przestępczości handlu ludźmi.

W przedmiotowych warsztatach uczestniczyli:

 • płk SG Arkadiusz Olejnik – Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej
 • insp. Grzegorz Napiórkowski – Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,
 • Pan Marek Stodolny – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA,
 • płk SG dr Piotr Boćko – Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
 • koordynatorzy Straży Granicznej, Policji i prokuratury do spraw zwalczania handlu ludźmi
 • przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji,
 • przedstawiciel EUROPOLU,
 • przedstawiciele Służby Ochrony Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych:
 • Pani Irena Dawid-Olczyk – Prezes Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada
 • Siostra Anna Bauchan – Prezes Stowarzyszenia Po-Moc im. Marii Niepokalanej w Katowicach
 • Pani Agata Witkowska – Prezes Fundacji You Can Free Us Polska.

Formuła tegorocznych warsztatów zawierała trzy panele tj. konferencyjny - podczas którego wysłuchano wystąpień przedstawicieli Republiki Litwy, Prokuratury, Europolu oraz organizacji pozarządowych; warsztatowy - gdzie uczestnicy zostali podzieleni na grupy w których zmagali się  z kazusami, następnie czynnie brali udział w biegu pt. „GRY ULICZNE” oraz operacyjny - podczas którego omówiono zrealizowane sprawy przez Policję i Straż Graniczną.

Obszary tematyczne objęte warsztatami:

 • główne tendencje handlu ludźmi w Polsce z perspektywy organów ścigania
 • wykorzystanie w prostytucji i pracy przymusowej kobiet
 • realizacja zadań z obszaru handlu ludźmi, nielegalnej migracji przez Służbę Ochrony Granicy Państwowej przy MSW Republiki Litewskiej
 • radzenie sobie z kryzysem – praca z grupami cudzoziemskimi 
 • potrzeby ofiar – praca z ofiarą
 • sprawca czy ofiara? Różne formy wsparcia ofiar handlu ludźmi.
do góry