Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Społeczno-kulturowa identyfikacja zjawiska handlu ludźmi poziom III - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Społeczno-kulturowa identyfikacja zjawiska handlu ludźmi poziom III

Agnieszka Zarębska
10.05.2019

W dniach 7-9 maja 2019 roku w COSSG w Koszalinie przeprowadzono kurs doskonalący „Społeczno-kulturowa identyfikacja zjawiska handlu ludźmi poziom III”, realizowany w ramach systemu szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu handlu ludźmi.

 W szkoleniu wzięło udział 10 funkcjonariuszy z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy pełniących służbę w pionach operacyjno-śledczym i do spraw cudzoziemców. Podczas zajęć zostały poruszone następujące zagadnienia: definicja handlu ludźmi i niewolnictwa, formy eksplantacji ofiar przestępstwa handlu ludźmi, rozmowa ze sprawcą jako element identyfikacji ofiary handlu ludźmi, specyfika dziecięcej ofiary handlu ludźmi, algorytm identyfikacji i postępowania wobec małoletniej ofiary handlu ludźmi dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, pomoc udzielana ofiarom handlu ludźmi. Ponadto zajęcia  dotyczące form eksploatacji ofiar przestępstwa handlu ludźmi zostało zrealizowanie w formie  studium przypadku. W trakcie kursu zostały osiągnięte wszystkie cele programowe. Zarówno blok teoretyczny jak i praktyczny wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy, co zaowocowało ożywioną dyskusją w trakcie zajęć.

do góry