Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Warsztaty z zastosowania Technik Interwencji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty z zastosowania Technik Interwencji

Mariusz Makara
09.05.2019

W dniach 25 - 26 kwietnia 2019 roku w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej zrealizowano warsztaty z zastosowania Technik Interwencji dla Wydziału Zabezpieczenia Działań NoOSG, Zespołu Interwencji Specjalnych Ławica oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Gorzów Wielkopolski.

Warsztaty prowadził chor. szt. SG Radosław WIŚNIEWSKI funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Głównym celem warsztatów było uaktualnienie wiedzy funkcjonariuszy z zakresu Taktyki i Techniki Interwencji, a także doskonalenie współpracy między formacjami.

Podczas warsztatów uczestnicy nabywali umiejętności technik obrony przed zróżnicowanymi formami bezprawnego zamachu na zdrowie lub życie funkcjonariuszy, w szczególności zwracając uwagę na skuteczne przeprowadzenie interwencji z użyciem środków przymusu bezpośredniego względem osoby znajdującej się w pojeździe, skuteczne przeprowadzenie interwencji z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej względem osoby dopuszczającej się bezprawnego zamachu na funkcjonariusza, a także prowadzenie ubezpieczenia i współdziałanie podczas interwencji względem osoby niepodporządkowującej się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy.

Uczestnicy warsztatów brali czynny udział w zajęciach, określając ich przydatność bardzo wysoko, a pozyskane umiejętności przydatne podczas pełnienia obowiązków służbowych.

do góry