Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień

Ewelina Świtała
15.04.2019

W dniach od 8 do 11 kwietnia br. w COSSG odbył się kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez wykładowcę z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych COSSG w NOSG PSG Dołhobyczów.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z Nadbużańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczestnicy w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć wykorzystano m.in. materiały z ćwiczenia dotyczącego zdarzenia radiacyjnego w PSG Bobrowniki.

do góry