Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie VII edycja kursu doskonalącego pt. „Zastosowanie Excela w logistyce” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

VII edycja kursu doskonalącego pt. „Zastosowanie Excela w logistyce”

Mariusz Makara
09.04.2019

W dniach 01 - 05.04.2019 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się siódma edycja kursu doskonalącego „Zastosowanie Excela w logistyce”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania w pionie logistycznym Straży Granicznej, wymagające wsparcia przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych. W przedsięwzięciu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia SG, Nadwiślańskiego i Nadbużańskiego Oddziału SG, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.  

Podczas tygodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności związane z tworzeniem arkuszy kalkulacyjnych w zakresie wykonywania prostych i zaawansowanych obliczeń z wykorzystaniem wbudowanych funkcji arkuszy, funkcji zagnieżdżonych oraz zaawansowanych formuł obliczeniowych. W czasie szkolenia realizowane były również zadania z zakresu analizy danych: sortowania, filtracji oraz wykorzystania tabel przestawnych. Zajęcia prowadził wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG dr inż. Andrzej Mazurek.

do góry