Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Spotkanie moderatorów polskiej Straży Granicznej i niemieckiej Policji Federalnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie moderatorów polskiej Straży Granicznej i niemieckiej Policji Federalnej

Ewelina Świtała
05.04.2019

4 kwietnia 2019 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie odbyło się robocze spotkanie moderatorów przygotowujących XIX Seminarium Kadry Kierowniczej polskiej Straży Granicznej i niemieckiej Policji Federalnej.

W spotkaniu udział wzięli: PHK Dirk Melcher - przedstawiciel Centrum Szkolenia i Doskonalenia BPOL w Neustrelitz, płk SG Krzysztof Muzyczuk – kierownik Zakładu Operacyjno – Rozpoznawczego COSSG, ppłk SG Magdalena Kirejczyk – starszy wykładowca Zakładu Organizacji Dydaktyki COSSG oraz por. SG Piotr Klimek – wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego COSSG. Podczas spotkania uzgodniono zakres tematów oraz ćwiczeń, które będą realizowane w trakcie przedmiotowego przedsięwzięcia w dniach 12-13 czerwca br.

 

do góry