Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Odprawa instruktażowo – szkoleniowa kadry odpowiedzialnej za gospodarkę mundurową i żywnościową - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa instruktażowo – szkoleniowa kadry odpowiedzialnej za gospodarkę mundurową i żywnościową

Mariusz Makara
05.04.2019

W dniach 03-05 kwietnia 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się odprawa instruktażowo – szkoleniowa kadry odpowiedzialnej za gospodarkę mundurową i żywnościową w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Podczas  spotkania  omówiono  m. in.  koncepcję  innowacyjnych rozwiązań w zakresie zakupu i użytkowania przedmiotów umundurowania, przedstawiono plany zakupów centralnych oraz procedowane i planowane nowelizacje aktów prawnych dotyczących gospodarki mundurowej i żywnościowej.

Uczestnicy odprawy poddali także analizie kwestię związaną z występującym problemami dostosowania odpowiedniej ilości oraz wartości kalorycznych/odżywczych posiłków do wartości pieniężnej normy wyżywienia „SZ,” spowodowanymi rosnącymi cenami rynkowymi żywności. Jednocześnie przedstawiono propozycje rozwiązań zaradczych w kontekście prowadzonych prac ukierunkowanych na podwyższenie wartości pieniężnej omawianej normy wyżywienia.

Dodatkowym elementem odprawy był wykład dotyczący udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, dzięki któremu uczestnicy spotkania poszerzyli swoje kompetencje w przedmiotowym  zakresie.

Funkcjonariusze Wydziału Gospodarki Mundurowej Centralnego Magazynu Mundurowego SG  COSSG odpowiedzialni za obsługę programu informatycznego SEZAM, przekazali dane dotyczące działania programu, ilości i realizacji składanych zamówień w ujęciu statystycznym roku zaopatrzeniowego 2017/2018 i 2018/2019 oraz odpowiadali na liczne pytania dotyczące głównych problemów towarzyszących funkcjonowaniu programu.

Odprawa umożliwiła uczestnikom wzajemną wymianę doświadczeń oraz dyskusję nad problemami, z którymi spotykają się w codziennej służbie i pracy.

do góry