Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kursu doskonalący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kursu doskonalący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Agnieszka Zarębska
21.03.2019

W dniach 11 – 20 marca 2019 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Głównym celem kursu było przygotowanie dziewięciu uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich jednostkom systemu lub jednostkom współpracującym z systemem PRM. W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Głównej SG, Centrum Szkolenia SG, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego oraz Morskiego Oddziału SG. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł Ratownika. Nad przebiegiem egzaminu poza kadrą Ośrodka czuwała Pani Paulina Panek - lekarz specjalista medycyny ratunkowej oraz kpt. SG Tomasz Bechler -Koordynator Ratownictwa Medycznego SG. Uzyskanie tytułu Ratownika daje możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa bezprzyrządowa i przyrządowa (także z podaniem tlenu oraz według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego). Nowi Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Przed upływem tego okresu chcąc utrzymać tytuł Ratownika muszą przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu Ratownika celem zweryfikowania ich wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Kurs prowadzili st. chor. szt. SG Krzysztof MACZAN oraz ratownik medyczny Krzysztof MAYER.

do góry