Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący - Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący - Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika

Ewelina Świtała
18.03.2019

W dniach 12 – 15.03.2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej pt. „Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika”,

Celem kursu było doskonalenie umiejętności kierowania zespołem poprzez wykorzystanie narzędzi coachingowych w zakresie planowania, organizowania pracy i motywowania podwładnych.

W czasie realizowanego  kursu uczestnicy diagnozowali i rozwijali potencjał własny w pracy kierowniczej, a także uczyli się budować relacje z innymi, sprzyjające rozwojowi zawodowemu pozostałych członków zespołu. Zajęcia miały charakter warsztatowy, dawały możliwość ćwiczenia praktycznych umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej i wykorzystywania coachingowej informacji zwrotnej. Słuchacze zapoznali się z modelem FRIS, który powala określić własny styl myślenia i styl działania, a także uczy współdziałania z osobami, posiadającymi inne style myślenia i działania.

Organizatorem kursu był Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych. Zajęcia realizowane były przez mjr SG Dagmarę Podrazę-Olech oraz mjr SG Justynę Błędniak-Czabrowską.

do góry