Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie III edycja kursu doskonalącego „Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – poziom podstawowy” w 2019 roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III edycja kursu doskonalącego „Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – poziom podstawowy” w 2019 roku

Mariusz Makara
18.03.2019

W dniach 11.03-15.03.2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się trzecia w tym roku edycja kursu doskonalącego „Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – poziom podstawowy”.

W szkoleniu wzięło udział 16 funkcjonariuszy Straży Granicznej: z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, którzy w związku z wykonywanymi zadania zobligowani zostali do zapoznania się z obowiązkami i warunkami wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych oraz z: Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych dokonują kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych pod kątem zgodności przewozu z wymogami Umowy europejskiej ADR.

Podczas szkolenia omówiono te zagadnienia Umowy ADR, które istotne są z punktu widzenia kontroli takiego przewozu, tj.:

  • podstawy prawne dokonywania kontroli,
  • klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,
  • wyłączenia z przepisów ADR,
  • sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • dokumentacja przewoźnika,
  • oznakowanie sztuk przesyłki oraz jednostki transportowej,
  • wyposażenie jednostki transportowej.

Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie.

do góry