Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach dydaktycznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach dydaktycznych

Mariusz Makara
11.03.2019

Z dniem 11 marca 2019 r. Komendant Główny Straży Granicznej powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – mjr. SG Arkadiusza Urlicha.

Mjr SG Arkadiusz Urlich urodził się 11 marca 1972 roku w Połczynie-Zdroju. Jest absolwentem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, którą ukończył w 2006 roku uzyskując tytuł magistra ekonomii. W okresie od 05 września 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku odbył stacjonarny Kurs Oficerski o specjalności ochrona granicy państwowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Mjr SG Arkadiusz Urlich pełniąc służbę w Straży Granicznej podwyższał jednocześnie swoje kwalifikacje zawodowe. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w zakresie zarządzania w jednostkach administracji publicznej.

W latach 1997 – 2018 pełnił służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, zajmując stanowiska związane z realizacją zadań operacyjno-rozpoznawczych. W tym okresie zajmował stanowiska kierownicze jako Zastępca Komendanta PSG, a od 20 września 2017 roku został powołany na stanowisko Komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustce.

10 września 2018 r. Komendant Główny Straży Granicznej powierzył ww. pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej ds. dydaktycznych. 

do góry