Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Roczna odprawa kadry kierowniczej w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Roczna odprawa kadry kierowniczej w COSSG

Mariusz Makara
07.03.2019

W dniu 7 marca 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej.

W odprawie, oprócz Kierownictwa COSSG wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla zarządzania, a także Zespołu Stanowisk Samodzielnych Ośrodka. Obecni byli również: Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP przy COSSG, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZF SG przy COSSG oraz Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Gdańsku BSW SG. Podczas odprawy podsumowano działalność komórek organizacyjnych Ośrodka, wskazano potrzeby i zagrożenia oraz przedstawiono plan zamierzeń na rok bieżący. Komendant Ośrodka płk SG dr Piotr BOĆKO w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za wytężoną pracę na rzecz szkoły i całej formacji oraz wyznaczył zadania do realizacji na 2019 rok.

 

do góry