Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pierwsza edycja szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG w 2019 roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwsza edycja szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG w 2019 roku

Ewelina Świtała
05.03.2019

W dniach 19 lutego – 1 marca 2019 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zrealizowano pierwszą w tym roku edycję dwutygodniowego szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie jednostek organizacyjnych SG, w szkoleniu uczestniczyło 20 funkcjonariuszy SG przygotowywanych do objęcia stanowisk kierowniczych w Straży Granicznej na niższym poziomie zarządzania. Słuchacze pochodzili z następujących jednostek: Karpackiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Śląskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

Treści szkolenia tradycyjnie koncentrowały się na problemach związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim, psychologicznymi aspektami kierowania ludźmi oraz zagadnieniami formalno-prawnymi omawianymi w kontekście kierowania ludźmi. Słuchacze wyposażeni zostali zarówno w tradycyjne kompetencje kierownicze, związane z planowaniem zadań, podejmowaniem decyzji, organizowaniem i kontrolowaniem realizacji zadań, jak również w kompetencje służące budowaniu własnego potencjału kierowniczego, tworzeniu właściwych relacji z ludźmi, motywowaniu ich do pracy, rozwiązywaniu problemów w zespole i in. Zostali także zapoznani z wybranymi zagadnieniami  problematyki praw człowieka i równego traktowania oraz przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej i diagnozowania zagrożeń korupcyjnych i nieprawidłowości w służbie/pracy.

Organizatorem szkolenia był Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych. Zróżnicowany pod względem treści program realizowali: płk SG rez. Wiesław Mrugała, płk SG Krzysztof Muzyczuk, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, mjr SG Anetta Kiszczak, kpt. SG Anna Chachaj, st. chor. szt. SG dr Radosław Wiśniewski oraz przedstawiciel BSW SG. Szkolenie pozytywnie zostało odebrane przez uczestników. Słuchacze i kadra dydaktyczna wspólnie stworzyli atmosferę sprzyjającą osiągnięciu celów szkolenia i w sposób zaangażowany uczestniczyli w zajęciach.

Zgodnie z Harmonogramem doskonalenia centralnego COSSG, w 2019 r. przewiduje się realizację jeszcze czterech edycji szkolenia przyszłych kierowników SG.

do góry