Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy

Agnieszka Zarębska
04.03.2019

W dniach od 25 – 28 lutego 2019 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się Spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy, w którym uczestniczył Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców płk SG Andrzej JAKUBASZEK oraz Zastępca Głównego Inspektora Pracy Pan Bogdan DRZASTWA.

Z ramienia Straży Granicznej w spotkaniu uczestniczyli: w charakterze eksperta z zakresu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców i prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej na terytorium chor. SG Dorota SKRZYPCZYK, Ekspert Wydziału Koordynacji Działań i Postepowań Administracyjnych Zarządu ds. Cudzoziemców oraz przedstawiciele Zarządu ds. Cudzoziemców, Oddziałów SG z pionu ds. cudzoziemców, przedstawiciel OSSSG w Lubaniu i COSSG w Koszalinie. Natomiast ze strony Państwowej Inspekcji Pracy obecni byli: Pan Jarosław LEŚNIEWSKI, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia oraz przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z całego kraju. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele ministerstw: Pani Agnieszka OLDAKOWSKA, Główny Specjalista Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS); Pani Irena BĄK, Naczelnik Wydziału Systemów Teleinformatycznych w Publicznych Służbach Zatrudnienia Departamentu Informatyki MRPiPS; Pani Małgorzata MAKOWSKA, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami Ministerstwa Finansów; Pan Krzysztof ZĘBALA z Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców: Pan Michał BŁESZYŃSKI, Zastępca Dyrektora Legalizacji Pobytu i Pani Ewelina SADURSKA-MCDONALD, Główny  Specjalista Wydziału III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu. Spotkanie zainaugurował komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG dr Piotr BOĆKO. Na spotkaniu podsumowano 10-letnią współpracę Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej, omówiono wyniki działań zarówno Straży Granicznej jak i państwowej inspekcji Pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP w 2018 roku, przedstawiono zmiany w przepisach prawa regulujących czynności w obszarze legalności zatrudnienia, ich funkcjonowanie i ocenę oraz problematykę zobowiązań cudzoziemców do powrotu na podstawie art. 302 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Poruszono również tematykę związaną z wydawaniem wiz w celu wykonywania pracy,  oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom i zezwoleń na pracę sezonową, a także przedstawiono elementy wspierające czynności kontroli legalności zatrudnienia w postaci aparatu oficera łącznikowego SG przy urzędzie wojewódzkim, infolinii dla cudzoziemców oraz systemów teleinformatycznych SG pomocne przy realizacji tych czynności.

do góry