Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Uroczyste wręczenie dyplomów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste wręczenie dyplomów

Ewelina Świtała
01.02.2019

W dniu 1 lutego 2019 r. w auli Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Szkolenie słuchaczy trwało od 20 sierpnia 2018 r. do 1 lutego 2019 r. i zakończyło się egzaminem na pierwszy stopień oficerski SG. Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności i obejmował część teoretyczną oraz praktyczną odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego.

Szkolenie ukończyło z wynikiem pozytywnym 73 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dyplomy absolwentom wręczył Komendant  COSSG płk SG dr Piotr BOĆKO w obecności kadry kierowniczej i dydaktycznej Ośrodka. Na zakończenie podziękował słuchaczom za zaangażowanie w czasie zajęć oraz pogratulował zdania egzaminu oficerskiego, podczas którego wszyscy musieli wykazać się rozległą wiedzą specjalistyczną oraz szerokimi umiejętnościami praktycznymi. Życzył absolwentom samych sukcesów w służbie oraz wykorzystania zdobytych w trakcie zajęć w COSSG wiadomości i umiejętności  z zakresu zarządzania, kierowania i dowodzenia podczas realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych. Podziękowania skierował również do kadry dydaktycznej ośrodka, która na co dzień dzieliła się ze słuchaczami swoją wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem przyczyniając się do uzyskania wysokich wyników końcowych.

do góry