Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoczęcie szkolenia podstawowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego

Mariusz Makara
09.01.2019

W dniu 8 stycznia 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej rozpoczęło się szkolenie podstawowe i następujące bezpośrednio po nim szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez nowo przyjętych do Straży Granicznej funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W  czasie szkolenia funkcjonariusze będą poznawać podstawy teoretyczne i praktyczne funkcjonowania Straży Granicznej, a następnie, po pozytywnie zaliczonych egzaminach na kursie podstawowym, będą kontynuować naukę w szkole podoficerskiej. W trakcie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej słuchacze odbędą m.in. praktyki zawodowe w granicznych jednostkach organizacyjnych, gdzie poszerzą swoje kompetencje oraz zweryfikują zdobytą wiedzę teoretyczną. Funkcjonariusze zakończą naukę w naszym Ośrodku w sierpniu 2019 roku, a następnie trafią do swoich macierzystych jednostek organizacyjnych, gdzie realizować będą powierzone im zadania służbowe. 

Nowo przyjętych słuchaczy w dniu 8 stycznia br. powitał – p.o. Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej  właściwy w sprawach dydaktycznych mjr SG Arkadiusz Urlich.

Funkcjonariusze reprezentują Podlaski, Morski, Nadwiślański, Nadodrzański i Warmińsko – Mazurskie Oddział Straży Granicznej.

do góry