Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Agnieszka Zarębska
19.12.2018

10 – 19 grudnia 2018 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował ostatnią, dziesiątą w tym roku edycję kursu doskonalącego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Głównym celem kursu było przygotowanie dziewięciu uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich jednostkom systemu lub jednostkom współpracującym z systemem PRM. W kursie wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownik cywilny m.in. z Centrum Szkolenia SG, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego oraz Morskiego Oddziału SG. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł Ratownika. Nad przebiegiem egzaminu poza Kadrą Ośrodka czuwała Pani Paulina Panek - lekarz specjalista medycyny ratunkowej oraz kpt. SG Tomasz Bechler -Koordynator Ratownictwa Medycznego SG. Uzyskanie tytułu Ratownika daje im możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym takich jak np. resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego. Nowi Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Przed upływem tego okresu chcąc utrzymać tytuł Ratownika muszą przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu Ratownika celem zweryfikowania ich wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Kurs prowadzili st. chor. szt. SG Krzysztof MACZAN oraz ratownik medyczny Krzysztof MAYER.

do góry