Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Obsługa Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obsługa Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich

Agnieszka Zarębska
29.11.2018

26.11.2018 r. – 28.11.2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się ostatnia w tym roku edycja kursu doskonalącego z „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”. Kurs poprzedzony był szkoleniem „Z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny”.

Grupa szkoleniowa liczyła 15 osób reprezentujących Lubelski Urząd Wojewódzki, Podlaski Urząd Wojewódzki, Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Szkolenie prowadził st.chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK – starszy specjalista Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego. Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie rejestratorów do pracy w tym systemie oraz wskazanie sposobów zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie się do zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu tj.: Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym Pobyt v.2. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywali wiadomości dotyczące budowy, podstawowej terminologii i obsługi systemu. Ponadto doskonalili umiejętności w Systemie Teleinformatycznym Pobyt v.2 związane m.in.: z wyszukiwaniem, przetwarzaniem informacji, rejestrowaniem wniosków, decyzji oraz odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń uczestników szkolenia w sprawach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP. Uczestnicy szkoleń zgodnie potwierdzali wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się. W 2018 roku zostało przeprowadzonych 10 edycji kursu doskonalącego „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”. Łącznie przeszkolono 131 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich.

do góry