Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej

Mariusz Makara
08.11.2018

W dniach 06 - 07 listopada br. w COSSG w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

Do egzaminu przystąpili funkcjonariusze reprezentujący Nadwiślański i Morski Oddział Straży Granicznej, którzy kilkumiesięczną, intensywną naukę rozpoczęli w dniu 19 lipca 2018 r. Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmując swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego.

W dniu 08 listopada 2018 r. w auli COSSG, w obecności kadry i opiekunów dydaktycznych odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. Absolwentom Szkoły Podoficerskiej świadectwa wręczył Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - płk SG dr Piotr Boćko. Komendant pogratulował absolwentom zdanych egzaminów i uzyskiwanych wyników w szkoleniu, a korzystając z okazji podziękował szer. SG Milenie Ziębie reprezentującej Morski Oddział Straży Granicznej za szczególną aktywność pozasłużbową przejawiającą się w honorowym oddawaniu krwi oraz za zaangażowanie i inicjatywę podczas wykonywania obowiązków służbowych, która swoim działaniem kreuje wzorową postawę funkcjonariusza Straży Granicznej, a tym samym pozytywny wizerunek naszej formacji.

do góry