Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wykład poświęcony upamiętnieniu ćwierćwiecza ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wykład poświęcony upamiętnieniu ćwierćwiecza ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Ewelina Świtała
07.11.2018

W 2018 roku mija 25 lat od ostatniej ratyfikacji przez nasze państwo Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencja weszła w życie 3 września 1953 roku i do tej chwili ma zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach życia.

Dzięki realizacji  postanowień Konwencji państwa lepiej funkcjonują, a ich urzędy zmieniają dotychczasowe sposoby postępowania. Katalog praw zapisanych w Konwencji wspiera każde demokratyczne państwo, będące członkiem Rady Europy. Organem właściwym do orzekania w sprawach związanych z naruszeniem praw wynikających z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest Europejski Trybunał Praw Człowieka mieszczący się w Strasburgu.

5 listopada 2018 roku w naszym Ośrodku miał miejsce wykład poświęcony  upamiętnieniu ćwierćwiecza ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W wykładzie mjr SG Anetta Kiszczak - nieetatowy Pełnomocnik Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania zwróciła szczególną uwagę na podstawowe prawa i wolności oraz protokoły dodatkowe zawarte w Konwencji. Podkreślono znaczenie respektowania tych zapisów dla funkcjonowania państwa, jak i ich wpływu na sytuację prawną jednostki.

Propagując stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wspieramy nasze państwo.

Więcej informacji pod linkami:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/25-rocznica-ratyfikowania-przez-polsk%C4%99-europejskiej-konwencji-praw-cz%C5%82owieka
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/linki/przydatne_linki_

do góry