Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie III edycja kursu doskonalącego z zakresu postępowania wyjaśniającego - szkodowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III edycja kursu doskonalącego z zakresu postępowania wyjaśniającego - szkodowego

Agnieszka Zarębska
04.10.2018

01 – 04 października 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono trzecia w tym roku edycję kursu doskonalącego „Postępowanie wyjaśniające – szkodowe”. Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników SG, którzy prowadzą lub są przewidziani do prowadzenia postępowań wyjaśniających na okoliczność ujawnienia szkody w majątku Straży Granicznej.

W przedsięwzięciu wzięło udział 10 funkcjonariuszy i pracowników, Karpackiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego, Nadodrzańskiego Oddziału SG,  Komendy Głównej SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Podczas czterodniowego pobytu w COSSG uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania czynności związanych z realizacją postępowania wyjaśniającego – szkodowego. Istotną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonywali ćwiczenia, polegające na sporządzaniu dokumentów wymaganych w postępowaniu wyjaśniającym – szkodowym. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadzili: wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek i por. SG Marcin Badlik.

do góry