Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Egzamin resortowy MSWiA z języka angielskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Egzamin resortowy MSWiA z języka angielskiego

Agnieszka Zarębska
03.10.2018

24-27 września 2018 r. w Departamencie Spraw Międzynarodowych MSWiA w Warszawie został przeprowadzony egzamin resortowy z języka angielskiego.

Treści egzaminacyjne przygotowali wspólnie lektorzy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz Studium Edukacji Językowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmowała rozumienie ze słuchu, uzupełnienie testu gramatyczno-leksykalnego, napisanie streszczenia i pisma służbowego oraz przetłumaczenie na język polski tekstu źródłowego. Część ustna składała się z autoprezentacji, wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego oraz wypowiedzi na jeden z zaproponowanych tematów. Aby przystąpić do części ustnej egzaminu, kandydaci musieli uzyskać minimum 60% z części pisemnej. Do egzaminu przystąpiło 12 osób, a jego celem było potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1. W skład komisji egzaminacyjnej weszli przedstawiciele Ministerstwa oraz dwóch egzaminatorów z ramienia COS SG oraz WSPol. Egzaminatorem był kpt. SG Paweł Palonek.

do góry