Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu „Gospodarowaniem mieniem w placówce Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu „Gospodarowaniem mieniem w placówce Straży Granicznej”

Mariusz Makara
07.09.2018

W dniach 09 – 07 września 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Gospodarowaniem mieniem w placówce Straży Granicznej”.

Kurs był skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, wykonujących zadania na stanowiskach będących w strukturze zabezpieczenia logistycznego w granicznych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. W przedsięwzięciu wzięło udział 14 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Podczas pięciodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności prowadzenia dokumentacji w placówce Straży Granicznej, zarządzania mieniem Straży Granicznej przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, realizowania procedur z zakresu gospodarowania mieniem w placówce SG, a w szczególności: inwentaryzacji, zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy i pracowników SG oraz podstaw prowadzenia postępowania wyjaśniająco – szkodowego. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych por. SG Marcin Badlik i mjr SG Andrzej Mazurek.

do góry