Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej w COSSG

Agnieszka Zarębska
31.08.2018

29-30 sierpnia br. w COSSG w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

Do egzaminu przystąpiło 36 funkcjonariuszy reprezentujących Nadodrzański, Nadwiślański i Morski Oddział Straży Granicznej, którzy kilkumiesięczną, intensywną naukę rozpoczęli w dniu 11 maja 2018 r. Egzamin były sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmując swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. W dniu 31 sierpnia 2018 r. w sali tradycji COSSG, w obecności kadry i opiekunów dydaktycznych odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. Absolwentom Szkoły Podoficerskiej świadectwa wręczył pełniący obowiązki Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - płk SG dr Piotr Boćko. Komendant pogratulował absolwentom naszej Szkoły zdanych egzaminów i życzył awansów oraz sukcesów w dalszej służbie w Straży Granicznej. 

do góry