Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowi sternicy motorowodni w SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi sternicy motorowodni w SG

Agnieszka Zarębska
27.08.2018

20 do 25 sierpnia 2018 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował przedostatnią w tym roku edycję kursu doskonalącego „Sternik motorowodny”.

Kurs prowadzili: ppłk SG Adam GRYCZMAN oraz mjr SG Tomasz SONDEJ. Kurs adresowany był do funkcjonariuszy SG realizujących zadania służbowe z wykorzystaniem jednostek pływających na wodach śródlądowych. Celem głównym kursu było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu na patent sternika motorowodnego przed komisją egzaminacyjną Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Wszyscy uczestnicy kursu (6 osób z Nadbużańskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziałów SG) zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów motorowych na wodach śródlądowych, a na wodach morskich – jachtów o długości do 12 m w porze dziennej do 2 Mm (mil morskich) od brzegu.

do góry