Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoczęcie szkolenia przez przyszłych oficerów SG (I grupa) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia przez przyszłych oficerów SG (I grupa)

Mariusz Makara
20.08.2018

20 sierpnia 2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG pierwsza grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej rozpoczęła przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Inauguracji szkolenia dokonał w zastępstwie Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - ppłk SG Paweł SOBIERAJ.

Głównym celem rozpoczętego dziś szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania działań podległego zespołu, a także rozwijanie własnego potencjału. Po jego ukończeniu funkcjonariusze nabędą prawo do mianowania na stopień podporucznika Straży Granicznej.

W szkoleniu bierze udział 38 funkcjonariuszy reprezentujących komórki organizacyjne: Komendy Głównej SG, Biuro Spraw Wewnętrznych SG, Nadwiślański Oddział SG oraz Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG. Zajęcia w Ośrodku będą realizowane w formie zaocznej od 20 sierpnia 2018 r. do 1 lutego 2019 r.

do góry