Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Doskonalenie czynności ratunkowych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Doskonalenie czynności ratunkowych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Agnieszka Zarębska
09.08.2018

6 - 8 sierpnia 2018 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego „Doskonalenie czynności ratunkowych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”.

Celem głównym kursu jest doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (m.in. dążenie do utrwalenia nabytych umiejętności praktycznych, wyrobienia prawidłowych odruchów i nawyków), przez co uczestnicy utrzymują gotowość do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi ZOZ. W kursie wzięli udział m.in. funkcjonariusze i pracownicy z Komendy Głównej SG, Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego oraz Morskiego Oddziału SG. Kurs adresowany jest do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, którzy ukończyli kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskali tytuł Ratownika, a od zdanego egzaminu kończącego kurs lub egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika upłynął co najmniej rok. Dodatkowo w kursie mogą brać udział osoby, które będą przystępować do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu Ratownika. Podczas trzydniowego pobytu w COSSG w Koszalinie funkcjonariusze doskonalili umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ważną częścią kursu była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonali szereg ćwiczeń, polegających na udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Kurs prowadził st. chor. szt. SG Krzysztof MACZAN.

do góry