Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący - „Handel Ludźmi – poziom II” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący - „Handel Ludźmi – poziom II”

Ewelina Świtała
24.07.2018

W dniach 17-19 lipca 2018 roku w COS SG w Koszalinie przeprowadzono kurs doskonalący „Handel ludźmi - poziom II” realizowany w ramach Systemu szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu handlu ludźmi.

W szkoleniu wzięło udział 12 funkcjonariuszy z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy pełniących służbę w pionach operacyjno-śledczym i do spraw cudzoziemców z Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Morskiego, Śląskiego i Podlaskiego Oddziału SG, Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

Zgodnie z założeniami programowymi kurs obejmował tematykę:

- regulacji dotyczących handlu ludźmi wynikających z przepisów kodeksu karnego;

- definicji handlu ludźmi;

- metod identyfikacji ofiar handlu ludźmi;

- zasad obowiązywania „Algorytmu postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi”.

Wszystkie cele szkolenia zostały osiągnięte. Zarówno blok teoretyczny, jak i ćwiczenia na zajęciach wzbudziły zainteresowanie funkcjonariuszy, którzy zadeklarowali chęć kontynuowania kursów w zakresu handlu ludźmi.

do góry