Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pierwsza edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu budowania efektywnego zespołu. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwsza edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu budowania efektywnego zespołu.

Ewelina Świtała
24.07.2018

W dniach 16 – 19.07.2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się pierwsza edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej pt. „Budowanie efektywnego zespołu”, którego celem było wyposażenie kadry kierowniczej w zasób umiejętności niezbędnych do tworzenia efektywnego zespołu, zorientowanego zarówno na cele i zadania służbowe, jak i relacje międzyludzkie oparte na zasadach zaufania i współpracy.

W czasie realizowanego kursu uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą rozpoznawania i rozwijania kluczowych kompetencji zapewniających efektywną współpracę w zespole podczas wykonywania zadań służbowych. Doskonalili umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole, również w sytuacjach konfliktu, uwzględniając asertywne wyrażanie negatywnych emocji i słuchanie argumentów drugiej strony. Słuchacze uczyli się kształtowania postawy otwartości i zaufania sprzyjającej efektywnemu rozwiązywaniu problemów. Przeprowadzane podczas zajęć ćwiczenia miały charakter interaktywnych zadań zorientowanych na współpracę w realnym działaniu oraz na studium przypaku, co pozwoliło na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. Uczestnicy kursu wzięli udział w warsztacie pracy zespołowej, który miał na celu rozwijanie umiejętności zarządzania zasobami poprzez odpowiedni podział zadań, skutecznej komunikacji, wzmacnianie wytrwałości w dążeniu do celu oraz rozwój wzajemnej motywacjii wsparcia. Kurs zostały zrealizowany przez przedstawicieli Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych kpt. SG Annę Chachaj oraz mjr Justynę Błędniak – Czabrowską.  

do góry