Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu „Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami - CSZZ” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu „Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami - CSZZ”

Mariusz Makara
20.07.2018

W dniach 16 – 20 lipca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono drugą edycję kursu „Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami - CSZZ”.

Kurs był skierowany do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, wykonujących zadania gospodarowania mieniem łączności i informatyki z wykorzystaniem Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami w Straży Granicznej. W przedsięwzięciu wzięło udział 8 funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podczas pięciodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu gospodarowania mieniem przy użyciu Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami, a w szczególności dotyczących: realizacji procesów zakupowych, transferów magazynowych, zleceń pracy oraz rozkompletowania, skompletowania i likwidacji zasobów. Zajęcia prowadził wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek. Istotną wartością dodaną przedsięwzięcia była możliwość wymiany doświadczeń jego uczestników.

do góry