Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu „Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami - CSZZ” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu „Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami - CSZZ”

Agnieszka Zarębska
26.06.2018

18 – 22 czerwca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono pierwszą edycję kursu „Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami - CSZZ”. Kurs był skierowany do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, wykonujących zadania gospodarowania mieniem łączności i informatyki z wykorzystaniem Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami w Straży Granicznej.

W przedsięwzięciu wzięło udział 8 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko – Mazurskiego, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i Komendy Głównej Straży Granicznej. Podczas pięciodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu gospodarowania mieniem przy użyciu Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami, a w szczególności dotyczących: realizacji procesów zakupowych, transferów magazynowych, zleceń pracy oraz rozkompletowania, skompletowania i likwidacji zasobów. Zajęcia prowadził wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek. Istotną wartością dodaną przedsięwzięcia była możliwość wymiany doświadczeń jego uczestników. W uzupełnieniu należy podkreślić, że kurs przeprowadzono przy wsparciu funkcjonariuszy Biura Łączności i Informatyki KGSG: płk SG Andrzeja KIEŁCZEWSKIEGO, kpt. SG Zbigniewa SZCZEPAŃSKIEGO oraz por. SG Grzegorza BIELAKA. Ponadto w przedsięwzięciu uczestniczyli wykładowcy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie ppłk SG Sławomir WOŹNIAK i st. chor. szt. SG Grzegorz GWOŹDŹ.

 

do góry