Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Odprawa instruktażowo – szkoleniowa Zastępców Komendantów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej pionu logistycznego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa instruktażowo – szkoleniowa Zastępców Komendantów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej pionu logistycznego

Mariusz Makara
22.06.2018

Od 19 do 22 czerwca 2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie na bazie obiektu w Mielnie, odbyła się odprawa instruktażowo – szkoleniowa Zastępców Komendantów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej pionu logistycznego.

W odprawie uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska, Dyrektor Biura Finansów KGSG płk SG Marek Skrzypek, Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG płk SG Piotr Sienkiewicz, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGSG płk SG Mariusz Kijowski oraz przedstawiciele wszystkich oddziałów i ośrodków szkolenia SG.

W trakcie odprawy omówiono stan realizacji oraz zagrożenia wynikające z realizowanych inwestycji budowlanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020".  Przedstawiono planowane zakupy realizowane przez Biuro Techniki i Zaopatrzenia w ramach w/w ustawy i budżetu podstawowego, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu transportowego, przedmiotów umundurowania i wyposażenia specjalnego.

Uczestnicy odprawy wizytowali Centralny Magazyn Mundurowy Straży Granicznej w Koszalinie, gdzie zostali zapoznani z efektami wykorzystania systemu Sezam w zakresie zaopatrywania funkcjonariuszy w przedmioty umundurowania.

Podsumowaniem odprawy było postawienie zadań odnoszących się do omawianej problematyki.

do góry