Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Trudna sztuka nauczania – kurs doskonalący „Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej” w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trudna sztuka nauczania – kurs doskonalący „Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej” w COSSG

Mariusz Makara
08.06.2018

W dniach 04 – 08 czerwca 2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pt. „Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej”.

W trakcie zajęć uczestnicy kursu poznali procesy jakie zachodzą w takcie nauczania – uczenia się oraz opracowywali konspekty do zajęć. Na podstawie własnych doświadczeń identyfikowali czynniki jakie pomagają osobom dorosłym w nauce oraz określali rolę nauczyciela, instruktora w procesie szkolenia. Tajniki „zawodu” nauczyciela odkrywano powoli, ale konsekwentnie. Wszyscy zaprezentowali opracowane przez siebie konspekty i swój pomysł na realizację zajęć z zastosowaniem reguł, które poznali w trakcie kursu.

Ponadto uczestnicy kursu zapoznani zostali z dokumentami normatywnymi regulującymi prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników w Straży Granicznej. Kurs realizowany był metodami aktywnymi.  Prowadzący zajęcia, tj. wykładowcy Zespołu Metodyki Szkolenia, Analiz i Ewidencji Zakładu Organizacji Dydaktyki mjr SG Małgorzata Rusin i ppłk SG Arletta Skorek dążyli do aktywizacji uczestników oraz pełnego ich zaangażowania w realizowane ćwiczenia. Dla znacznej części uczestników kursu przygotowanie się do roli prowadzącego zajęcia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego było zupełną nowością, a opracowanie konspektu dużym wyzwaniem. 

do góry