Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowi absolwenci szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi absolwenci szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG

Agnieszka Zarębska
29.05.2018

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w dniach 15-25 maja 2018 roku kolejna 25 – osobowa grupa funkcjonariuszy przygotowywanych do objęcia stanowisk kierowniczych w Straży Granicznej na niższym poziomie zarządzania uczestniczyła w dwutygodniowym szkoleniu specjalistycznym dla kadry kierowniczej i dowódczej SG.

Słuchacze pochodzili z następujących jednostek: Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG i Centralnego Ośrodka Szkolenia SG. Uczestnikom zaproponowano zagadnienia związane z kształtowaniem podstawowych kompetencji kierowniczych, w tym głównie z  planowaniem zadań, podejmowaniem decyzji, organizowaniem i kontrolowaniem realizacji zadań, a także kompetencji służących tworzeniu właściwych relacji z ludźmi, motywowaniu ich do pracy, rozwiązywaniu problemów w zespole, budowaniu własnego potencjału kierowniczego i in. Słuchacze zostali także zapoznani z wybranymi zagadnieniami  problematyki praw człowieka i równego traktowania oraz przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej i diagnozowania zagrożeń korupcyjnych i nieprawidłowości w służbie/pracy. W czasie zajęć aktywnie uczestniczyli w prowadzonych dyskusjach i wykonywaniu licznych ćwiczeń. Organizatorem szkolenia tradycyjnie był Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych. Zróżnicowany pod względem treści program realizowali: płk SG rez. Wiesław Mrugała, płk SG Krzysztof Muzyczuk, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, mjr SG Anetta Kiszczak, kpt. SG Anna Chachaj oraz przedstawiciel BSW SG – kpt. SG Piotr Sezonienko. Słuchacze i kadra dydaktyczna wspólnie stworzyli atmosferę sprzyjającą osiągnięciu celów szkolenia.

 

do góry